De toekomst van wonen.

bekijk alle woningtypes Tiny house tot villa. bekijk alle woningtypes Laagbouw en hoogbouw.

Enhoused.
Maak toekomst.

Enhoused is een baanbrekend woningconcept, mogelijk gemaakt door een revolutionaire productiemethode.

icon assemblagetijd

Supersnelle assemblage

De woning is op minimaal 30 punten fors beter vergeleken met traditionele woningen.

Tussen het geven van de opdracht en de oplevering van een volledig afgewerkte woning zitten 3 weken. De assemblage op locatie is te vergelijken met een Formule 1 pitstop. Na 4 uur is een tussenwoning van ca. 100 m2 volledig geassembleerd, afgewerkt en klaar voor bewoning.

icon goedkoopste

Goedkoper dan industrieel bouwen

Door de revolutionaire productiemethode wordt bouwen fors goedkoper, terwijl de kwaliteit van de woning hoger wordt.

De isolatiewaarden zijn 2 tot 4 keer hoger dan de bouwkundige eis en standaard zijn accu's toegepast. Vrijwel elke stijl en elk type afwerking is mogelijk door het flexibele gevelsysteem. Tegelijkertijd is de woning 20% goedkoper vergeleken met industriële bouwers. Het verschil met traditionele bouwers is nog groter.

icon circulair

Geen stikstofprobleem

De CO2-uitstoot is lager, stikstof is vrijwel tot 0 teruggebracht en PFAS is geen probleem meer.

Ook de energietransitie is meegenomen. De woning heeft standaard ingebouwde accu's en een hybride energiesysteem. Het energienet wordt minder belast, maandlasten voor energie zijn lager en het klimaat is de winnaar.

Waarom Enhoused

In een welvarend land als Nederland zou een huis betaalbaar moeten zijn voor iedereen. De realiteit is anders. De woningnood is inmiddels zo groot, dat starters, alleenstaanden maar ook veel mensen met middeninkomens op geen enkele manier een woning kunnen bemachtigen. De huidige woningvoorraad veroudert snel en de politiek erkent de noodzaak om betaalbare en toekomstbestendige woningbouw te realiseren. Tegelijkertijd worstelt de politiek met zaken als inspraak, lange procedures, CO2, stikstof, PFAS en de energietransitie.

Nieuwbouwwoningen worden inmiddels voor absurd hoge prijzen verkocht. Goede vakmensen, bouwlocaties en bouwmaterialen worden schaars en stuwen de verkoopprijs verder omhoog. Daardoor zijn de bouwkosten van woningen in 5 jaar tijd met 37% gestegen. De loonontwikkeling in Nederland kan deze prijsstijging niet bijhouden waardoor vrijwel elke woningzoekende klem komt te zitten.

Wij vinden dat een woning voor iedereen betaalbaar moet zijn. Daarom zijn we vanuit onze brede vakkennis, ervaring en drang naar een oplossing Enhoused gestart.

Kenmerken

Elk onderdeel van de woning is bekeken en uitgedacht. Het Enhoused woningconcept is op minimaal 30 punten fors beter vergeleken met traditionele woningen. Het resultaat is een flexibel en kwalitatief zeer vooruitstrevend bouwconcept. Het concept is circulair, toekomstbestendig en heeft fors lagere en beter beheersbare bouwkosten.

0 %
Lagere bouwkosten incl. afwerking, vergeleken met industriële bouwers, uitgaande van een tussenwoning van 100m2. Het verschil met traditionele bouwers is nog groter.
30 weken
Van opdracht tot oplevering van de volledig afgewerkte woning. Onzekerheden hierbij zijn vergunningen, aansluiten van nutsvoorzieningen en beschikbare capaciteit in de Enhoused fabriek.
480 uur
Assemblagetijd op locatie voor een tussenwoning van ca. 100 m2, waarbij de fundering en tuin al aangelegd zijn. Na assemblage is de woning volledig afgewerkt en klaar voor bewoning.
0 %
Minder zwaar vergeleken met traditionele woningen.
0 x
Beter geïsoleerd dan de bouwkundige eis. De isolatie is structureel Rc 5,7 tot 13,4 m2K/W.
0 x
Sterker dan de constructie eis, uitgaande van een tussenwoning.
6000 st
Hoeveelheid schroeven gebruikt in de ruwbouwconstructie.
0 kWh
Opslagcapaciteit van de geïntegreerde accu's, waarmee de woning voorbereid is op de energietransitie en het, uiteindelijk, wegvallen van de salderingsregeling.

Wat doet de markt?

Gemiddeld worden er jaarlijks 65.000 nieuwbouwwoningen in Nederland gebouwd. Bouwkosten en verkoopprijzen van deze nieuwbouwwoningen stijgen snel, waardoor 98% van deze woningen voor meer dan € 200.000,- inclusief kavel verkocht worden. Enkele jaren geleden lag dit aandeel nog op 60%. Een betaalbare nieuwbouwwoning is daardoor voor vrijwel iedereen onbetaalbaar.

Industrieel bouwen wordt als oplossing gezien, maar het aandeel industrieel gebouwde woningen is nog altijd klein en bouwkosten voor deze woningen blijven hoog. Een belangrijk probleem hierbij is de ruimtelijke ordening (het RO-probleem), waardoor de productielijn van een woningfabriek lastig gevuld blijft. Het Enhoused woningconcept is hierop voorbereid.

Stijging bouwkosten in 5 jaar
37%
Stijging verkoopprijzen in 5 jaar
43%
Nieuwbouwwoningen duurder dan € 200.000,-
98%
Percentage industrieel gebouwde woningen per jaar
13%

Contact

Het Enhoused concept is van begin tot aan de realisatie van de fabriek uitgedacht en op meerdere onderdelen getest en gevalideerd. De huidige stap is het bouwen van een proefwoning, waarna investeerders nodig zijn om Enhoused werkelijkheid te maken.

Bent u of kent u een potentiële investeerder die samen met ons de woningbouw in Nederland durft te veranderen? Neem dan contact met ons op.