Enhoused Appartement

Het Enhoused Appartement is een stapelbare variant op de grondgebonden woningtypes. De woninggrootte varieert van ca. 35 tot 105 m2. Verschillende woningtypen kunnen…

Read More